Vi tror på, at alle børn er født med lyst og evner. Vi er sammen med barnet, på en måde, så det oplever at blive lyttet til, forstået og derved opleve sig som værdifuld i samværet med børn og voksne. Det har barnet krav på.

Ikke to børn er ens. Den enkeltes særpræg skal der være plads til. Vi arbejder for, at behandle forskelligt for at behandle ens. Det betyder, at vi sammen, skal finde den bedste løsning for netop jeres barn og jeres familie.
Tolerance og forståelse skal læres gennem samvær med andre. At kunne udtrykke sig, hjælpe andre og vokse op som noget værdifuldt i en gruppe, skal udvikles. Det kræver holdning og planlægning.


Vi tilrettelægger dagen således, at barnet lærer, oplever og opdager mest muligt gennem legen og meningsfulde voksen styrede aktiviteter:
Der skal leges, men også ryddes op.
Der skal spises, men også dækkes bord. 
Barnet lærer sig selv at kende. Det lærer, at der er grænser. Der er hensynet til de andre. Det kan give knubs, men også erfaring, som er vigtig for barnet senere i livet.

Lyst og engagement driver værket.
Personalets entusiasme og sammenhold skal smitte af på børnene. Børn tager ved lære af voksne. Vi er deres modeller. De skal mærke, at vi synes om livet, det at lave noget sammen i et fællesskab.

Til mange af årets dage har vi en plan med mening i. Der er emner som handler om barnets krop, sprog, familie, farver, naturen osv. Vi tager i svømmehal, på biblioteket, i byen, til stranden, i teater, i gymnastiksal, på arbejdspladser, til fødselsdag og i skoven. Planen er aldrig strammere end vi kan finde på at lave den om, for at følge børnenes pludselige indskydelser, eller  følge en ny ide fra den voksne.

 

 

 

Publiceret 25-10-2016